Pilottihanke EUDATin palveluista kasvinäytteiden tietojen käsittelyssä

Digitarium osallistuu Herbadrop-hankkeeseen, jossa selvitetään herbaarionäytteiden tietojen pitkäaikaissäilytystä ja kuvissa olevien tietojen automaattista analysointia.

Uusi hyönteislinjasto Helsinkiin

Digitarium on toimittanut automaattisen neulattujen hyönteisten digitointilinjaston Helsingin yliopiston Luonnontieteelliselle keskusmuseolle. Linjasto on identtinen Joensuussa toimivan linjaston kanssa.

EU BON ja CETAF tapasivat Digitariumissa

EU BON -hankkeen ja CETAF -järjestön tietotekniikan työryhmillä oli tähtitieteellisen onnistunut kokous Joensuussa 17-20.3.2015. Sen aikana tapahtui auringonpimennys ja vuosikymmenen revontulinäytelmä.

ESR-rahoitusta luonnontieteellisten näytteiden digitoinnin hajauttamiseen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 155 757 euron rahoituksen Digitointia kylille -hankkeelle. Tämän Euroopan Sosiaalirahaston hankkeen tarkoituksena on hajauttaa luonnontieteellisten näytteiden digitointia etätallentajille maakuntaan. Itä-Suomen yliopistossa hanketta toteuttaa digitointikeskus Digitarium SIB Labs-yksikössä. Hankkeeseen osallistuvat myös Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) sekä Joensuun seudun kehittämisyhtiö (JOSEK).

Hyönteisten massadigitointi alkoi

Hyönteisten ja muiden pienten objektien kuvantamiseen tarkoitetun automaattisen kuvauslinjaston avulla Digitariumissa digitoitiin parin kuukauden aikana noin 15,000 kovakuoriaisen kokoelma.

Päiväperhoset suurteholaskennan kohteena

Helsingissä 19-23.5.2014 pidetyssä EGI Community Forum kokouksessa, Yuliya Fetyukova esitteli tutkimuksen päiväperhosten levinneisyyden makroekologisesta mallintamisesta Euroopassa. Malleja laaditaan BioVeL-hankkeen välineillä ja niitä ajetaan EGI:n suurteholaskennan verkostossa. Hanketta toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa Digitariumissa.

Levinneisyyden mallintamisella selvitetään ilmaston ja ympäristön muutoksen vaikutusta päiväperhosiin. Perhoset ovat hyviä biologisia indikaattoreita, koska ne reagoivat nopeasti muutoksiin.

Digitarium kuvansi tieteelle uusia kasvilajeja

Joensuulainen kasviharrastaja Juhani Räsänen on kuvannut kuusi tieteelle uutta voikukkalajia. Löydöistä tehdyssä julkaisussa (Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 89: 42-56. 2013) on hyödynnetty Juhanin keräämiä ja Digitariumin kuvantamia tyyppinäytteitä. Lähikuvauksessa keskityttiin kasvien erityispiirteisiin, kuten pähkylöiden eroavuuksiin lajien välillä.

Digitoinnin rahoitus vaatii rakenteellisia uudistuksia

Digitoinnin merkitys kulttuuriperinnön vaalimisessa tuli hyvin esiin kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin kirjoituksessa (Helsingin Sanomat 24.12.2013), missä hän toivoi kansallista digitointiohjelmaa Norjan tapaan. Digitointi mahdollistaa historiallisten aineistojen käytön nykyaikaisella tavalla.

Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiin ei kuitenkaan ole olemassa rahoituskanavia samaan tapaan kuin kulttuurihistoriassa.

Vierailu Yhdysvaltojen iDigBio-ohjelmasta

Deb Paul, palvelutoiminnan asiantuntija Yhdysvaltojen iDigBio-ohjelmasta ja Floridan valtionyliopistosta vieraili Digitariumissa 15-16.10.2013. Keskusteluissa käsiteltiin digitoinnin työnkulkuja, tallennuksen joukkoistamista, tiedonvaihtostandardeja ja keskenäistä yhteistyötä. Tietojenvaihtoa ja vierailuja sovittiin jatkettavaksi.

Ei yksin luontotieto

Sitä luulisi, että kulttuurihistoriallisten objektien digitointi on tyystin erilaista kuin luonnontieteellisten näytteiden. Kuitenkin menettely esimerkiksi museoesineen ja kasvinäytteen digitoinnissa on melko yhtäläinen; iäkäs kasvinäyte metatietoineen voitaisiin hyvin digitoida myös historiallisena kohteena.