You are hereYhteistyötahot

Yhteistyötahot


Itä-Suomen yliopisto
Itä-Suomen yliopisto on hankkeiden päätoteuttaja. Sen SIB Labs tutkimusinfrastruktuuri-yksikkö vastaa hankkeiden hallinnollisista tehtävistä ja hoitaa sille hankesuunnitelmien mukaan kuuluvat muut tehtävät.

Helsingin yliopistoLuonnontieteellinen keskusmuseo
Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) osallistuu digitointikeskuksen suunnitteluun ja toiminnan organisoimiseen. LUOMUS vastaa ESR- ja EAKR -hankkeiden tieteellisestä ohjauksesta ja digitoitavan aineiston valinnasta. LUOMUS osallistuu digitointikeskuksen käynnistämisen organisoimiseen sekä rahoituksen järjestämiseen.

Joensuun kaupunki
Joensuun kaupunki osallistuu ESR- ja EAKR -hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn ja digitointikeskuksen käynnistämisen organisoimiseen sekä rahoituksen järjestämiseen.

Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy osallistuu ESR- ja EAKR -hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn ja digitointikeskuksen käynnistämisen organisoimiseen sekä rahoituksen järjestämiseen.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto osallistuu hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn, erityisesti ohjaten EAKR-hankkeen toteutusta, ja digitointikeskuksen käynnistämisen organisoimiseen sekä rahoituksen järjestämiseen.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osallistuu hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn, erityisesti ohjaten ESR-hankkeen toteutusta, ja digitointikeskuksen käynnistämisen organisoimiseen sekä rahoituksen järjestämiseen.

AKATEMIAFIRI
Suomen Akatemia on myöntänyt 494 00 euroa Itä-Suomen yliopiston osuuteen kansallisessa hankkeessa Suomen lajitietokeskuksen perustamiseksi (Finnish Biodiversity Information Facility - FinBIF). Tämä on yksi tutkimusinfrastruktuurikomitean vuonna 2014 rahoittamista 41 tutkimusinfrastruktuurihankeesta.

Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan tutkimusvälineitä, laitteistoja, aineistoja sekä palveluita, jotka mahdollistavat innovaatiotoiminnan eri vaiheissa tapahtuvan tutkimus- ja kehitystyön. Infrastruktuurit tukevat järjestäytynyttä tutkimustyötä, tutkijankoulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.