You are hereOsaaminen ja tietopohja

Osaaminen ja tietopohja


Digitarium on digitointikeskuksen lisäksi myös osaamiskeskus. Tässä toisessa roolissaan Digitarium kehittää ja antaa alan koulutusta, tekee tutkimus- ja kehitystyötä ja edistää verkostoitumista ja tiedottamista sekä alan toimijoiden että alan harrastajien kesken. Yksi viime vuosien merkittävimmistä projekteista on ollut massadigitoinnin kehittäminen.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksella Digitarium on vuosien 2011 – 2013 aikana antanut digitointikoulutusta akateemisesti koulutetuille. Ensimmäinen koulutusryhmä valmistui vuoden 2012 alussa ja toinen vuoden 2013 keväällä. Yhteensä näihin koulutuksiin on osallistunut yli 20 henkilöä. Koulutuksen tavoitteena on ollut perehdyttää koulutettavat digitoinnin prosessien kehittämiseen ja tuotteistamiseen, antaa valmiudet toimia asiantuntijana erilaisissa digitointihankkeissa sekä parantaa akateemisesti koulutettujen työllistymismahdollisuuksia laajentamalla heidän IT- ja projektinhallintaosaamistaan ja verkostoitumista alan toimijoiden kesken. Osaamiskeskus Digitarium on toteuttanut koulutushankkeita Pohjois-Karjalan TE- ja ELY-keskuksen tuella.

Digitarium on osaamiskeskus myös siten, että se toteuttaa tutkimus- ja kehitystyötä. Luonnon monimuotoisuuden tutkimukseen vaadittavia tietojenkäsittelymenetelmiä kehitetään EU:n 7. puiteohjelman hankkeissa BioVeL (2011-2014) ja EU BON (2012-2017).

Osaamiskeskuksena Digitarium kokoaa ja jakaa digitointiin liittyvää tietämystä, jota on esillä myös jäljempänä tällä sivulla.


Digitariumin koulutettavat kasvitaksonomian luennollaMateriaalipankki


Digitariumin ohjeita ja palvelukuvauksia

Tärkeimmät julkaisutEsitelmiä ja diojaKaikki Digitariumin julkaisut


Koulutuspaketit

  • Digitointikeskuksen oma koulutusaineisto sisältää opetusta mm. luonnontieteellisistä näytetyypeistä sekä kuvantamisesta ja näytetietojen tallentamisesta, keräyspaikkatietojen georeferoinnista ja salauksesta sekä Digitariumin tietojärjestelmistä. Aineisto on suomenkielistä. Ota yhteyttä näiden aineistojen osalta.
  • GBIF training CDs
  • GBIF training manuals
  • GBIF Online Resource Centre


Taustaa


Verkostot


Blogit

Linkkejä muille uutispalstoille ja RSS-syötteitä