You are hereLuonnon monimuotoisuuden tutkimuksen sähköiset työympäristöt

Luonnon monimuotoisuuden tutkimuksen sähköiset työympäristöt


Biodiversity Virtual e-Laboratory (BioVeL) on EU:n seitsämännen puiteohjelman tutkimusinfrastruktuurihanke, jonka tarkoitus on ottaa käyttöön uudenaikaisia e-Science -lähestymistavan mukaisia tietojenkäsittelyn menetelmiä biodiversiteettitutkimuksessa. Sen nettisivut ovat osoitteessa http://www.biovel.eu/

Digitarium ja Itä-Suomen yliopisto ovat vastuussa käyttäjien mukaanottamista koskevasta työpaketista BioVeL-hankkeessa. Tehtävänä on edistää yhteistyötä luonnon monimuotoisuuden tutkijoiden ja tietojenkäsittelytieteilijöiden välillä, jotta voidaan määritellä tutkimustyössä käytettävien atk-sovellusten käyttötapauksia, työnkulkuja ja käyttää hyväksi saatavissa olevia verkkopalveluita.

Useiden tutkimusalojen, joilla on yhteiskunnallista merkitystä arvioidaan voivan hyötyä tällaisesta lähestymistavasta. Samalla voidaan osoittaa lähestymistavan hyödyt laajemminkin. Itä-Suomen yliopiston työ keskittyy biodiversiteettitutkimukseen erityisesti ekosysteemipalveluiden ja tulokaslajien näkökulmasta. Sekä vieraslajit että paikallisesti tuholaisiksi runsastuneet lajit otetaan tarkasteluun.

BioVeL-hanke alkoi syyskuussa 2011 ja kestää 3 vuotta. Se on tärkeä rakennuspilari merkittäville tutkimusinfrastruktuureille, kuten LIFEWATCH ja GEO BON [lehdistötiedote englanniksi].