You are hereItä-Suomen yliopiston biologian laitoksen herbaariokokoelma

Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen herbaariokokoelma


Näytteitä Itä-Suomen yliopiston biologian laitoksen herbaariokokoelmasta JPEG-esikatselukuvina. Alkuperäiset kokoelmakuvat ovat TIFF-kuvia. Kaikki tämän sivun näytteet on kuvattu automaattisella digitointilinjastolla. Kasviarkin ylä- ja alaosasta on otettu osittain päällekkäiset valokuvat ja nämä kaksi kuvaa on jälkikäteen yhdistetty yhdeksi valokuvaksi.

Samples from Herbarium Department of Biology at University of Eastern Finland as preview JPEG images. Original collection photos are TIFF images. All the samples shown on this page have been photographed on the automated digitisation line. Bottom and top parts of a herbarium sheet have been photographed in such a way that the images have overlapped slightly for computer recognition. Later the two photos have been photo-stitched to make one final photograph.