You are hereHyönteisten massadigitointi alkoi

Hyönteisten massadigitointi alkoi


Hyönteisten ja muiden pienten objektien kuvantamiseen tarkoitetun automaattisen kuvauslinjaston avulla Digitariumissa digitoitiin parin kuukauden aikana noin 15,000 kovakuoriaisen kokoelma.

Hyönteislinjasto on miniatyrisoitu versio Digitariumin suunnittelemasta ja rakentamasta herbaarioarkkien ja muiden kaksiulotteisten suurten kohteiden kuvantamiseen tarkoitetusta kuvauslinjastosta. Hyönteislinjaston avulla voidaan kahden operaattorin voimin kuvantaa päivässä noin 500 neulattua hyönteisnäytettä etiketteineen.

Operaattorien tehtävä on asetella hyönteiset erityisiin 3D-tulostimella tehtyihin kuvaustelineisiin ja siirtää ne kuvauksen jälkeen takaisin kokoelmalaatikoihin. Kaikki muu tapahtuu automaattisesti. Linjasto on varustettu kahdella kameralla.

Hyönteislinjaston ensikoitokseen käytetty kovakuoriaiskokoelma on joutsenolaisen Gunnar Blomqvistin keräämä. Se käsittää lähes kaksi kolmasosaa Suomen tunnetusta kovakuoriaislajistosta ja lähes sata uhanalaiseksi luokiteltua lajia.

Kuvauksen yhteydessä kokoelma purettiin alkuperäisistä kokoelmakaapeistaan ja siirrettiin uniteihin, jotta se voidaan liittää Luonnontieteellisen keskusmuseon systemaattisesti järjestetyn kokoelman osaksi.

Gunnar Blomqvistin keruupäiväkirjat on digitoitu ja viety tietokantaan jo aiemmin. Seuraavaksi yritetään näiden tietojen yhdistämistä näyteyksilöihin.

Voit selata ja tehdä hakuja Gunnar Blomqvistin ja muiden keräilijöiden muistiinpanoihin Luonnontieteellisen keskusmuseon sivustolla. Keruupäiväkirjoista muodostettuun, noin miljoonan näyteyksilön tietokantaan voi tehdä hakuja tästä.

Alla on nähtävissä video linjaston toiminnasta.

Tammikuun 2015 alusta hyönteisten massadigoitointipalvelu on kaupallisesti saatavissa Digitariumista. Se voidaan räätälöidä eri asiakkaiden tarpeisiin ja eri näytetyypeille. Katso palvelusivustoamme ja pyydä tarjous!