You are hereESR-rahoitusta luonnontieteellisten näytteiden digitoinnin hajauttamiseen

ESR-rahoitusta luonnontieteellisten näytteiden digitoinnin hajauttamiseen


Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 155 757 euron rahoituksen Digitointia kylille -hankkeelle. Tämän Euroopan Sosiaalirahaston hankkeen tarkoituksena on hajauttaa luonnontieteellisten näytteiden digitointia etätallentajille maakuntaan. Itä-Suomen yliopistossa hanketta toteuttaa digitointikeskus Digitarium SIB Labs-yksikössä. Hankkeeseen osallistuvat myös Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) sekä Joensuun seudun kehittämisyhtiö (JOSEK).

Itä-Suomen yliopiston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon digitointikeskus Digitarium on jo onnistuneesti automatisoinut näytteiden valokuvaamisen, mutta valokuvista tulkittavien tietojen tallennus on edelleen osin käsityötä. Tallennuksen tekninen ympäristö on rakennettu ja hankkeessa se muutetaan digitaaliseksi markkinapaikaksi, jossa tallentajat voivat tarjota palveluksiaan digitoitavien materiaalien haltijoille.

"Käynnissä oleva tietoverkkojen rakentaminen ja kehittäminen mahdollistavat yhä useamman palveluntarjoajan osallistumisen tallentamiseen myös haja-asutusalueilla. Tavoitteena on myös tehostaa luonnontieteellisten kokoelmien digitointia ja tuottaa lajitietoa avoimeen käyttöön muun muassa kehitteillä olevan Suomen lajitietokeskuksen avulla", kertoo projektipäällikkö Riitta Tegelberg Itä-Suomen yliopistosta.

Vuosina 2015–2016 hankkeessa työskentelee eri puolilla Pohjois-Karjalaa useita etätallentajia, jotka kehittävät digitointiin liittyviä etätyöskentelymalleja ja sähköisiä palveluita yhdessä Digitariumin ja LUOMUKSEN asiantuntijoiden kanssa.

Rahoitus on myönnetty Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 osana Euroopan sosiaalirahaston toimintaa.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Riitta Tegelberg, riitta.tegelberg (at) uef.fi
Tutkimusjohtaja Hannu Saarenmaa, hannu.saarenmaa (at) uef.fi