You are hereDigitointikeskus

Digitointikeskus


Digitarium on digitointikeskus, joka on erikoistunut luonnontieteellisten kokoelmien digitointiin. Digitarium palvelee erityisesti luonnonhistoriallisia museoita digitoimalla etupäässä kasviarkkeja ja hyönteisnäytteitä. Digitointikeskuksen tarjoamista palveluista on yleiskatsaus Palvelut-sivulla ja yksityiskohtainen kuvaus Wiki-palvelukuvauksessa. Digitointipalveluja tarjoavan digitointikeskuksen lisäksi Digitarium on osaamiskeskus, joka toteuttaa alan koulutusta, tutkimusta ja kehitystyötä ja edistää verkostoitumista.

Digitointikeskus Digitarium on Itä-Suomen yliopiston ja Luonnontieteellisen keskusmuseon yhteinen kehittämishanke, jossa rahoittajina ovat olleet Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Tämä kehittämishanke on jaettu edelleen osahankkeisiin, joita on kuvattu yksityiskohtaisemmin jäljempänä tällä sivulla ja Osaamiskeskus-sivun yhteydessä.

Digitointikeskuksena Digitarium toteuttaa osaltaan Suomen luonnontieteellisten museoiden yhteistä digitointistrategiaa. Tässä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suunnitteluhankkeessa on laadittu strategiset linjaukset luonnontieteellisten museoiden kokoelmien ja tietovarantojen digitoinnille, sähköiselle saatavuudelle ja pitkäaikaissäilytykselle vuosille 2010 - 2015. Samalla tavoitteena on kehittää luonnontieteellisen aineiston saatavuutta Kansallisen digitaalisen kirjaston kautta.

Hallinnollisesti digitointikeskus Digitarium on sijoitettu Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan SIB Labs -tutkimusinfrastruktuuri-yksikköön. Fyysisesti digitointikeskus sijaitsee Joensuun tiedepuiston päärakennuksen 3. kerroksen Joensuu-salissa, Länsikatu 15, 80101 Joensuu. Kartta ja henkilöstön yhteystiedot löytyvät Yhteydenotto–sivulta.

Digitointiprosessi

Yllä olevassa kuvassa esitetään Digitariumin digitointiprosessin työnkulut sekä niihin liittyvät ulkoiset palvelut. Samoja työnkulkuja voidaan soveltaa erilaisille luonnontieteellisille näytteille massadigitoinnista 3D-kuvantamiseen. Näytteen tunnistus Digitariumin prosessissa sekä tiedon jakelu perustuvat sille annettuun yksilölliseen koodiin. Kuvantamisen jälkeen työnkulut (sinisellä) etenevät sähköisissä järjestelmissä.Lisätietoja