You are hereDigitariumin hankkeet

Digitariumin hankkeet


Seuraavassa kuvataan Digitariumin toimintansa aikana toteuttamat hankkeet ja referenssit.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2015-2016: Digitointia kylille

Hankkeessa hajautetaan luonnontieteellisten näytteiden digitointia etätallentajille. Digitarium on onnistuneesti automatisoinut näytteiden valokuvaamisen, mutta valokuvista tulkittavien tietojen tallennus on edelleen osin käsityötä. Tässä hankkeessa tallennuksen tekninen ympäristö muutetaan digitaaliseksi markkinapaikaksi, jossa tallentajat voivat tarjota palveluksiaan digitoitavien materiaalien tarjoajille. Tietoverkkojen rakentaminen ja kehittäminen mahdollistavat yhä useamman osallistumisen kyseiseen palvelutoimintaan. Hankkeen tuloksena syntyvän markkinapaikan avulla onkin tavoitteena luoda mahdollisuuksia tulojen ansaintaan alueilla, missä muuten on vähän mahdollisuuksia työllistyä. Vuosina 2015–2016 hankkeessa työskentelee eri puolilla Pohjois-Karjalaa neljä etätallentajaa, jotka kehittävät digitointiin liittyviä etätyöskentelymalleja ja sähköisiä palveluita yhdessä Digitariumin ja Luomuksen asiantuntijoiden kanssa.

Oslon luonnontieteellisen museon kasvitieteellisen kokoelman digitointi 2013-2014

Hanke oli Digitariumin ensimmäinen suuri ulkomainen tilaus ja sen tilaajaosapuolena ja yhteistyökumppanina toimii Oslon yliopiston luonnonhistoriallinen museo. Digitariumissa kuvannettiin Norjasta kuljetettavat 250 000 herbaarioarkkia kansioineen, mikä on n. 70 % Oslon kasvimuseon peruskokoelmasta. Digitariumin apuna hankkeessa oli norjalainen yritys DigForsk AS, joka on erikoistunut kuvannettujen näytetietojen tulkintaan ja tietokantoihin. Digitarium suunnitteli ja koordinoi tallennukseen käytetyt ohjelmistot ja tietojärjestelmiät myös DigForskin käyttöön. Valokuvat siirtyivät lähes reaaliaikaisesti internetin välityksellä asiakkaan ja tallentajien katseltaviksi ja analysoitaviksi, sekä myöhemmin mahdollisesti julkaistaviksi. Hanke työllisti viisi Digitariumin kouluttamaa henkilöä noin yhdeksän kuukauden ajan ja kuvauslinjastolla työskenneltiin kahdessa työvuorossa.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2010 – 2014: Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiosaamisen kehittäminen

Hankkeessa koulutettiin uusia digitointiasiantuntijoita, kehitettiin uusia menetelmiä ja verkostoiduttiin laajasti. Koulutuspaketit suunniteltiin siten, että niitä voidaan käyttää myös biologian opiskelijoiden ja biologien perus- ja jatkokoulutuksessa. Osana koulutusta oli myös menetelmien kehitystyö. Merkittävimpänä kehityskohteena oli digitointia nopeuttavan massadigitointilinjaston kehittäminen. Digitointilinjastosta kehitettiin edelleen variaatioita, jotka mahdollistavat erityyppisten kohteiden digitoinnin. Kehityskohteina olivat myös muun muassa etätyöskentely, digitointiyksikön liikuteltavuus paikkakunnalta toiselle sekä kokoelmien etäkäyttö. Vuosina 2010 - 2013 hankkeessa toimi viisi hankehenkilöä ja 20 koulutettavaa. Vuosina 2012 - 2014 hanke työllisti neljästä kuuteen digitointiasiantuntijaa.

Digitointikoulutus luonnontieteilijöille
Digitointikoulutus akateemisille

Ensimmäinen Digitariumin toteuttama koulutus järjestettiin ESR-hankkeen toimesta 2011-2012. Koulutukseen osallistui 11 akateemista luonnontieteilijää. Koulutuksen aikana opiskeltiin mm. luonnontieteellisten museonäytteiden kuvausta ja käsittelyä, näytetietojen tallentamista tietokantoihin sekä biodiversiteetti-informatiikkaa. Opetus oli käytännönläheistä, ja opiskelijoilla oli mahdollisuus osallistua digitointimenetelmien kehitystyöhön.

Digitariumin toteuttama toinen koulutusjakso 2012-2013 oli tarkoitettu eri alojen akateemisen koulutuksen omaaville ja digitoinnista kiinnostuneille henkilöille. Koulutukseen osallistui 10 henkilöä ja koulutusohjelma oli pitkälti sama kuin ensimmäisessä koulutuksessa. Ensimmäisen koulutuksen läpikäyneitä oli ohjaamassa opiskelijoita käytännönharjoittelussa.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2010 – 2013: Digitointi-infrastruktuurin ja -osaamisen kehittämishanke
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 2013 – 2014: Luonnonhistoriallisten näytteiden digitointipalveluiden kehittäminen ja kaupallistaminen

EAKR-rahoituksella rakennettiin tietojärjestelmä ja Digitariumin fyysiset tilat sekä hankittiin laitteistot ja laitekomponentit. Hankekuvauksen tiivistelmään pääsee tästä linkistä.

Uusimmassa hankkeessa (2013 – 2014) jatkettiin digitointikeskuksessa aloitettua kehitystoimintaa. Yksi uusista kohteista oli automaattisen digitointilinjaston kehittäminen hyönteisnäytteille. Hankkeessa kehitettiin myös tietoteknisiä ratkaisuja ja logistiikkaa. Tärkeä osuus oli toiminnan kaupallistamisen selvittämisellä. Kansallisen rahoitusosuuden järjestivät Joensuun kaupunki, Helsingin yliopiston luonnontieteellinen keskusmuseo ja Itä-Suomen yliopisto. Hanketta ohjasi Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 2009 – 2010: Käynnistyshanke

Edellä kuvattuja kehityshankkeita edelsi vielä JOSEK Oy:n käynnistyshanke, jossa koottiin yhteistyöverkosto ja hankittiin resurssit toiminnan käynnistämiselle.