You are hereAjankohtaista / Digitarium kouluttaa

Digitarium kouluttaa


Kymmenen luonnontieteiden akateemista aloitti 14.2.2011 luonnontieteellisten kokoelmien digitointiasiantuntijuuteen tähtäävät opintonsa Digitariumissa.

Koulutus on ensimmäinen laatuaan ja siihen valittiin luonnontieteellisen koulutuksen saaneita ja jo jonkin aikaa työelämässä toimineita henkilöitä, jotka ovat innostuneita uuden tyyppisen digitointiosaamisen omaksumisesta sekä digitointiprosessien kehittämisestä.

Koulutettavien erikoisosaaminen on kertynyt yleisen biologian, molekyylibiologian tai fysiikan akateemisiin perus- ja jatkotutkintoihin johtavista opinnoista. Useilla koulutukseen osallistuvilla on myös lajintuntemusosaamista. Ryhmän jäsenillä on monipuolista työkokemusta tutkimuksesta, mutta myös opetuksesta edellä mainituilla luonnontieteen aloilla. Mukaan mahtuu myös kirjastoalan, tietotekniikan ja kaupallisen alan työssä saatua osaamista.

Koulutus sisältää asiantuntijaluentojen lisäksi runsaasti käytäntölähtöistä tiimityöskentelyä, jossa sovelletaan monipuolisesti eri tieteenaloilla tuotettua tietoa ja hyödynnetään koulutettavilla jo olemassa olevaa osaamista. Koulutuksessa opetellaan parhaat muualla Suomessa ja maailmalla käytössä olevat digitointimenetelmät ja kehitetään luonnontieteellisten aineistojen digitointiprosesseja nykyisten käytäntöjen pohjalta.

Digitoinnin uudet osaajat ovat edellytyksenä Digitariumin toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle, mutta osaajia tarvitaan myös muualla Suomen luonnontieteellisissä museoissa. Digitointikoulutus luonnontieteen akateemisille kestää tammikuun 2012 loppuun asti. Koulutus järjestetään työvoimakoulutuksena yhteistyössä Joensuun seudun TE-toimiston kanssa ja se on osallistujille maksuton.