You are hereBlogit / Käyttäjän hannusa blogi

Käyttäjän hannusa blogi


Digitoinnin rahoitus vaatii rakenteellisia uudistuksia

Digitoinnin merkitys kulttuuriperinnön vaalimisessa tuli hyvin esiin kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin kirjoituksessa (Helsingin Sanomat 24.12.2013), missä hän toivoi kansallista digitointiohjelmaa Norjan tapaan. Digitointi mahdollistaa historiallisten aineistojen käytön nykyaikaisella tavalla.

Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiin ei kuitenkaan ole olemassa rahoituskanavia samaan tapaan kuin kulttuurihistoriassa.

Tieteellinen läpimurto Joensuussa

Luonnontieteiden digitointikeskus aloittaa tällä viikolla varsinaisen toimintansa, kun koulutusohjelma käynnistyy. Hanketta on valmisteltu yli kolme vuotta. Pitkä valmisteluaika on ehkä joskus turhauttanut osallisia. On siksi hyvä laittaa asioita perspektiiviin. Oikeastaan digitointikeskuksen synty juontaa juurensa aina vuoteen 1992, jolloin Rion biodiversiteettikokouksessa päätettiin luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon ja teknologian vaihdosta. Monien vaiheiden jälkeen tämä johti sittemmin mm. Global Biodiversity Information Facility (GBIF) verkoston syntyyn vuonna 2001.