You are hereBlogit / Käyttäjän araja blogi

Käyttäjän araja blogi


Kohti uudenlaista asiantuntijuutta

Kahdeksan etädigitoijaa eri puolilta Suomea jatkoivat luonnontieteellisten näytteiden digitoinnin kehittämistä etätallennuksen suuntaan Digitointia kylille EAKR–hankkeessa 2015-2016. Digitoijat testasivat DigiWeb-tallennusohjelmaa, jonka toiminnoilla ja sähköisillä ominaisuuksilla luonnontieteellinen asiantuntijatyö pyritään saamaan mahdollisimman ergonomiseksi ja tehokkaaksi, vuoropuhelua ja laatutekijöitä unohtamatta. Etätallennuksessa nettipohjaisten palveluiden täytyy pystyä siirtämään suuriakin datamääriä ja lataamaan mm. laadukkaita valokuvia digitoinnin onnistumiseksi.