Hyönteisten massadigitointi alkoi

Hyönteisten ja muiden pienten objektien kuvantamiseen tarkoitetun automaattisen kuvauslinjaston avulla Digitariumissa digitoitiin parin kuukauden aikana noin 15,000 kovakuoriaisen kokoelma.

Oslon näytteiden kuvantaminen

Yhteistyö Oslon yliopiston kanssa jatkuu. Kesän aikana kuvannettiin 94 000 kasviarkkia Joensuussa. Digitariumin halli on taas täynnä materiaalia.

Päiväperhoset suurteholaskennan kohteena

Helsingissä 19-23.5.2014 pidetyssä EGI Community Forum kokouksessa, Yuliya Fetyukova esitteli tutkimuksen päiväperhosten levinneisyyden makroekologisesta mallintamisesta Euroopassa. Malleja laaditaan BioVeL-hankkeen välineillä ja niitä ajetaan EGI:n suurteholaskennan verkostossa. Hanketta toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa Digitariumissa.

Levinneisyyden mallintamisella selvitetään ilmaston ja ympäristön muutoksen vaikutusta päiväperhosiin. Perhoset ovat hyviä biologisia indikaattoreita, koska ne reagoivat nopeasti muutoksiin.

Digitarium kuvansi tieteelle uusia kasvilajeja

Joensuulainen kasviharrastaja Juhani Räsänen on kuvannut kuusi tieteelle uutta voikukkalajia. Löydöistä tehdyssä julkaisussa (Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 89: 42-56. 2013) on hyödynnetty Juhanin keräämiä ja Digitariumin kuvantamia tyyppinäytteitä. Lähikuvauksessa keskityttiin kasvien erityispiirteisiin, kuten pähkylöiden eroavuuksiin lajien välillä.

Hankintailmoitus tallennustyöstä

Digitarium etsii palveluntuottajia tallennustyöhön. Tätä koskeva ilmoitus on julkaistu julkisten hankintojen HILMA-sivustolla. Ilmoitus on myös Euroopan Unionin virallisessa lehdessä. Katso hakuilmoituksen teknistä liitettä. Haku on maailmanlaajuinen.

Digitoinnin rahoitus vaatii rakenteellisia uudistuksia

Digitoinnin merkitys kulttuuriperinnön vaalimisessa tuli hyvin esiin kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin kirjoituksessa (Helsingin Sanomat 24.12.2013), missä hän toivoi kansallista digitointiohjelmaa Norjan tapaan. Digitointi mahdollistaa historiallisten aineistojen käytön nykyaikaisella tavalla.

Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiin ei kuitenkaan ole olemassa rahoituskanavia samaan tapaan kuin kulttuurihistoriassa.

Vierailu Yhdysvaltojen iDigBio-ohjelmasta

Deb Paul, palvelutoiminnan asiantuntija Yhdysvaltojen iDigBio-ohjelmasta ja Floridan valtionyliopistosta vieraili Digitariumissa 15-16.10.2013. Keskusteluissa käsiteltiin digitoinnin työnkulkuja, tallennuksen joukkoistamista, tiedonvaihtostandardeja ja keskenäistä yhteistyötä. Tietojenvaihtoa ja vierailuja sovittiin jatkettavaksi.

Oslon yliopiston näytteet digitoidaan Joensuussa

Digitariumissa alkoi elokuun 2013 lopulla Norjan kansallisen herbaarion osien digitointi. Tehtävästä järjestettiin avoin kilpailutus Euroopan talousalueella.

31 000 näytteen digitointiurakka valmis

Helmikuun lopulta toukokuun alkuun Digitariumissa keskityttiin Luonnontieteellisen keskusmuseon 31 000 näytteen digitointiin. Kyseiset näytteet muodostavat kasvimuseon Herbarium generalen kansainvälisen putkilokasvikokoelman sanikkaiskokoelman, jossa on mm. laaja otanta Nepalin floraa.

Ei yksin luontotieto

Sitä luulisi, että kulttuurihistoriallisten objektien digitointi on tyystin erilaista kuin luonnontieteellisten näytteiden. Kuitenkin menettely esimerkiksi museoesineen ja kasvinäytteen digitoinnissa on melko yhtäläinen; iäkäs kasvinäyte metatietoineen voitaisiin hyvin digitoida myös historiallisena kohteena.