Etätyöhön suurta kiinnostusta

Neljä uutta tutkimusavustajaa on valittu etätallentajiksi ESR-hankkeeseen Digitointia kylille. Kotitoimistoistaan käsin työntekijät testaavat syksyn 2015 aikana uutta DigiWeb-portaalia, jonka avulla näytetiedot siirretään kuvista tietokantoihin.

Tehtävät on täytetty kolmen kuukauden määräajaksi ja tässä vaiheessa vain ohjelmiston testaamista varten. Niihin oli peräti 121 hakijaa, mikä osoittaa suurta kiinnostusta uudenlaiseen digitalisaatiota hyödyntävään toimintatapaan.

Digitointi esillä Floridassa

"Jokaisen merkittävän museon on aika rakentaa suurimittakaavaisen digitoinnin laboratorio." Tällainen sanoma Digitariumilla on SPNHC 2015 yleiskokoukselle.

Digitarium esittelee automaattista massadigitoinnin teknologiaansa SPNHC-yhdistyksen vuotuisessa yleiskokouksessa Gainesvillessä, Floridassa, 18-23 toukokuuta. Näyttelyosastolla osanottajat voivat tutustua Digitariumin tuotantojärjestelmiin ja keskustella niiden toteutuksesta Digitariumin henkilökunnan kanssa. Näillä automaattisilla digitointilinjastoilla voidaan käsitellä mitä erilaisimpia näytetyyppejä ja sellainen järjestelmä voidaan räätälöidä museoille yhteisissä hankkeissa.

EU BON ja CETAF tapasivat Digitariumissa

EU BON -hankkeen ja CETAF -järjestön tietotekniikan työryhmillä oli tähtitieteellisen onnistunut kokous Joensuussa 17-20.3.2015. Sen aikana tapahtui auringonpimennys ja vuosikymmenen revontulinäytelmä.

Yhdysvaltojen suurlähettiläs vierailulla

Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck kävi tutustumiskäynnillä Digitariumissa 6.3.2015 kiertomatkallaan Joensuussa.

ESR-rahoitusta luonnontieteellisten näytteiden digitoinnin hajauttamiseen

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt 155 757 euron rahoituksen Digitointia kylille -hankkeelle. Tämän Euroopan Sosiaalirahaston hankkeen tarkoituksena on hajauttaa luonnontieteellisten näytteiden digitointia etätallentajille maakuntaan. Itä-Suomen yliopistossa hanketta toteuttaa digitointikeskus Digitarium SIB Labs-yksikössä. Hankkeeseen osallistuvat myös Luonnontieteellinen keskusmuseo (LUOMUS) sekä Joensuun seudun kehittämisyhtiö (JOSEK).

Hyönteisten massadigitointi alkoi

Hyönteisten ja muiden pienten objektien kuvantamiseen tarkoitetun automaattisen kuvauslinjaston avulla Digitariumissa digitoitiin parin kuukauden aikana noin 15,000 kovakuoriaisen kokoelma.

Oslon näytteiden kuvantaminen

Yhteistyö Oslon yliopiston kanssa jatkuu. Kesän aikana kuvannettiin 94 000 kasviarkkia Joensuussa. Digitariumin halli on taas täynnä materiaalia.

Päiväperhoset suurteholaskennan kohteena

Helsingissä 19-23.5.2014 pidetyssä EGI Community Forum kokouksessa, Yuliya Fetyukova esitteli tutkimuksen päiväperhosten levinneisyyden makroekologisesta mallintamisesta Euroopassa. Malleja laaditaan BioVeL-hankkeen välineillä ja niitä ajetaan EGI:n suurteholaskennan verkostossa. Hanketta toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa Digitariumissa.

Levinneisyyden mallintamisella selvitetään ilmaston ja ympäristön muutoksen vaikutusta päiväperhosiin. Perhoset ovat hyviä biologisia indikaattoreita, koska ne reagoivat nopeasti muutoksiin.

Digitarium kuvansi tieteelle uusia kasvilajeja

Joensuulainen kasviharrastaja Juhani Räsänen on kuvannut kuusi tieteelle uutta voikukkalajia. Löydöistä tehdyssä julkaisussa (Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica 89: 42-56. 2013) on hyödynnetty Juhanin keräämiä ja Digitariumin kuvantamia tyyppinäytteitä. Lähikuvauksessa keskityttiin kasvien erityispiirteisiin, kuten pähkylöiden eroavuuksiin lajien välillä.

Digitoinnin rahoitus vaatii rakenteellisia uudistuksia

Digitoinnin merkitys kulttuuriperinnön vaalimisessa tuli hyvin esiin kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholmin kirjoituksessa (Helsingin Sanomat 24.12.2013), missä hän toivoi kansallista digitointiohjelmaa Norjan tapaan. Digitointi mahdollistaa historiallisten aineistojen käytön nykyaikaisella tavalla.

Luonnontieteellisten kokoelmien digitointiin ei kuitenkaan ole olemassa rahoituskanavia samaan tapaan kuin kulttuurihistoriassa.